Polityka prywatności

Polityka prywatności


Polityka prywatnościserwisu internetowego

dostępnego pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl ,

wersja z dnia 4-01-2021r.


Co to jest polityka prywatności ?

Polityka prywatności to zbiór zasad i informacji, informujących użytkowników jakie dane zbieramy, jak je chronić, jak Właścicel serwisu https://ogloszenia.stargard.pl zabezpiecza dane. W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Naszych użytkowników i klientów, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).. Każdy użytkownik serwisu ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W celu zmiany podanych danych należy zalogować się do własnego konta w serwisie, pod adresem https://ogloszenia.stargard.pl i w zakładce "Panel - > Ustawienia" skorygować podane wcześniej informacje.  W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjną drogą korespondencji. Wiadomości e-mail należy kierować na adres admin@ogloszenia.stargard.pl . Listy i tradycyjną korespondencję w formie papierowej na adres: Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek Ul. Mikołaja Reja 8a/1 ;  73-110 Stargard (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://ogloszenia.stargard.pl
 2. Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma: Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek ; Ul. Mikołaja Reja 8a/1 ; 73-110 Stargard
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Właściciela portalu to: portal@ogloszenia.stargard.pl
 4. Właściciela portalu jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie internetowym.
 5. Serwis internetowy wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hash-u. Funkcja hash działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Właściciel serwisu okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (czyli technicznie utrzymywany) na serwerach firmy: Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek z siedzibą w Stargardzie

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu internetowego.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

 1. Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis internetowy może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis internetowy, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Wynika to również z bezpośrednio z obowiązującego na terenie Polski prawa i obowiązków prawnych. Dane te są wykorzystywane w celach administracyjnych dot. serwisu internetowego.

VII. Informacje marketingowe

 1. Właściciel serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Właściciel serwisu nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Właściciel serwisu stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Właściciel serwisu do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Właściciel serwisu stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu internetowego w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.  
 4. O ile wyraziliście Państwo na to zgodę, (dobrowolny zapis do newsletter-a), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych, produktów i usług https://ogloszenia.stargard.pl . Udzielona wcześniej zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

              Urządzenia mobilne:

 

 

X. Jak możecie nas Państwo poinformować o zmianie danych ?Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) .  Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego Profilu na https://ogloszenia.stargard.pl i zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania , skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, w tym celu należy używać poniższych danych email: admin@ogloszenia.stargard.pl Tel. +48 579-631-581 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

 

XI. Zmiany naszej polityki prywatności?Stargardzki Portal Ogłoszeniowy, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://ogloszenia.stargard.pl/polityka-prywatnosci/  zmienionej Polityki. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Polityki są realizowane według dotychczasowych postanowień Polityki prywatności.

 

Kontakt z Właścicielem serwisu Stargardzki Portal Ogłoszeniowy i jednocześnie z Administratorem danych osobowych :

Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek
Ul. Mikołaja Reja 8a/1
73-110 Stargard

Tel. +48 579-631-581

E-Mail: biuro@balcerek.biz

 

banner footer