Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

STARGARDZKI PORTAL OGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO i ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, że:

 

Pkt. 1 - Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Profesjonalne Systemy Informatyczne – Sławomir Balcerek z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard | NIP: 854-222-02-22 | Tel.: +48 579-631-581  | E-mail: biuro@balcerek.biz lub admin@ogloszenia.stargard.pl

 

Pkt. 2 - Podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zadań statutowych, m.in. prowadzenia korespondencji, prawidłowego zawierania i realizacji umowy z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji podstawowych usług Serwisu internetowego.

 

Pkt. 3 -  Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Administratora, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę należy kierować na adres Administratora oznaczony w pkt.1

 

Pkt. 4 - Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym dane przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy powierzenia z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora danych

 

Pkt. 5 - Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

 

Pkt. 6 - Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych korzystając z danych kontaktowych dostępnym w pkt.1.

 

Pkt. 7 - Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji umowy lub zobowiązania

- realizacji transakcji pieniężnych

- archiwizacyjnym na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- marketingowym

oraz w innych celach każdorazowo opisanydch w miejscu ich przetwarzania np. formularz kontaktowy.

banner footer