Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Każdemu Użytkownikowi serwisu, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu z serwisu https://ogloszenia.stargard.pl , przysługuje – na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres korespondencji zwykłej : Stargardzki Portal Ogłoszeniowy | Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek | Ul. Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard ( opłata zgoda z cennikiem danego operatora ) lub drogą mailową na adres portal@ogloszenia.stargard.pl lub admin@ogloszenia.stargard.pl

 


Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument lub przedsiębiorca indywidualny wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar lub usługę należy zwrócić na poniższy adres:

Profesjonalne Systemy Informatyczne - Sławomir Balcerek | Ul. Mikołaja Reja 8a/1 | 73-110 Stargard (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru lub koszty techniczne wytworzenia usługi obciążają konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Właściciela serwisu świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego.


Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego jest wyłączone w przypadku:

-rozpoczęcia – za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego – świadczenia usług przez https://ogloszenia.stargard.pl , przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

-umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

Pobierz wzór odstąpienia od umowy, wzór dostępny w formacie PDF.

wzór-formularza-odstąpienia-od-umowy

banner footer