Edukacja
Zapraszamy do odbycia 120 godzinnego kursu z języka angielskiego lub niemieckiego dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczących się lub...
Stargard
2021-07-12

banner footer